วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553

คำสั่ง ARRAY

การใช้คำสั่ง ARRAY เป็นการทำซ้ำหรือคัดลอกวัตถุในรูปของกลุ่มวัตถุ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ

การทำ ARRAY แบบสี่เหลี่ยม และการทำ ARRAY แบบวงกลม ดังนี้การทำ ARRAY แบบสี่เหลี่ยม (Rectangle)


เป็นการทำซ้ำวัตถุในลักษณะที่วัตถุที่เกิดขึ้นใหม่จะเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยกำหนดจำนวน

แถว (Row) และจำนวนคอลัมส์ (Column) และยังสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างแถวและคอลัมส์ได้

Command : _select

Select objects : (เลือกวัตถุต้นฉบับที่ต้องการ โดยใช้เมาส์คลิ๊ก หรือลาก Window ครอบ)
Select objects : (เลือกวัตถุต้นฉบับที่ต้องการ หรือกด Enter เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ)
Rectangular or Polar array (R/P) <R> : _r
Number of rows (---) <1> : (ใส่จำนวนแถวที่ต้องการทำซ้ำโดยนับรวมแถวต้นฉบับด้วย)
Number of columns () <1> : (ใส่จำนวนคอลัมส์ที่ต้องการทำซ้ำโดยนับคอลัมส์ต้นฉบับด้วย)
Unit cell or distance between rows (---) : (ใส่ระยะห่างระหว่างแถว ถ้าเป็น + แถวจะขึ้นด้านบนแต่ถ้าเป็น – แถวจะลงด้านล่าง)Distance between columns () : (ใส่ระยะทางห่างระหว่างคอลัมส์ ถ้าเป็น + คอลัมส์จะไปด้านขวา แต่ถ้าเป็น – คอลัมส์จะไปด้านซ้าย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น