วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2553

การทำ ARRAY แบบวงกลม (Polar)

เป็นการทำซ้ำวัตถุในลักษณะที่วัตถุที่เกิดขึ้นใหม่จะเรียงเป็นรูปวงกลมโดยกำหนดจำนวนวัตถุที่

ต้องการจะทำสำเนาได้


Command : _select


Select objects : (เลือกวัตถุต้นฉบับที่ต้องการ โดยใช้เมาส์คลิ๊ก หรือลาก Window ครอบ)
Select objects : (เลือกวัตถุต้นฉบับที่ต้องการ หรือกด Enter เพื่อออกจากการเลือกวัตถุ)
Rectangular or Polar array (R/P) <P> : _p
Center point of array : (เลือกจุดศูนย์กลางของการคัดลอก)
Number of items : (จำนวนที่ต้องการคัดลอก ให้นับรวมต้นฉบับด้วย)
Angle to fill (+ = ccw, - = cw) <360> : (กำหนดองศาที่ต้องการคัดลอก ถ้าเป็น + จะคัดลอกแบบทวนเข็ม ถ้าเป็น - จะคัดลอกแบบตามเข็ม)
Rotate objects as they are copied? <Y> : (กำหนดให้วัตถุที่คัดลอกไปแล้วหันเข้าหาจุดศูนย์กลางหรือไม่ ถ้าต้องการให้ตอบ Y ถ้าไม่ต้องการให้ตอบ N)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น